OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

Společnost Jízdy králů v roce 2012 a její členové

 

V posledních létech má Společnost Jízdy králů (dále jen Společnost) stabilizovaný počet členů. K 30. 4. 2013 máme v databázi 265 členů. Každý rok někteří členové odejdou  do folklorního nebe, nebo z osobních důvodů ukončí členství, ale zase další  se přihlásí. Často se na nás obracejí členové Společnosti a další občané s dotazem, odkud vlastně máme takovou velkou členskou základnu, znají se navzájem? Hlavní skupina 135 členů z Vlčnova se většinou zná a  nejlepší příležitost poznat osobně další členy je na každé valné hromadě, nebo při jízdě králů.  Poslední mimořádná slavnostní valná hromada proběhla při příležitosti 20. výročí  založení Společnosti 15. 10. 2011. Byla  velmi dobře navštívena a přijela řada členů i hostů z celé republiky. Podrobně viz Vlčnovský zpravodaj č. 34 strana 7 a 8. Členové z Vlčnova připravili bohatý doprovodný program: byla to výstava všech vydaných kalendáříků, sborníků jízdy králů a plakátů. Dále to byla výstava vlčnovských krojů  pořízených za soukromé finanční dary členů Společnosti a také za sponzorské dary našich obchodních partnerů. Po ukončení úspěšné valné hromady byl připraven zábavný program na kterém vystoupily soubory: Vlčnovské bůdové umělkyně, Mužský sbor Vlčnov, cimbálová muzika Durancija a soubor Vlčnovjan s přehlídkou starších variant vlčnovských krojů, které jako dary věnovali Společnosti občané Vlčnova. Na závěr proběhlo veselé vystoupení našich úspěšných mažoretek a hosté i diváci jim tleskali ve stoje.

 

Na žádost členů Společnosti i dalších občanů jsme připravili rozbor členské základny dle místa bydliště. Základ tvoří členové z Vlčnova.

 

Především je to 26 členů - bývalých králů na které nezapomínáme a děkujeme, že se svojí rodinou na sebe převzali tuto čestnou ale náročnou funkci.

 

                               Dále jsou to vlčnovjané v produkčním věku                       60 členů

 

                                               Důchodci z Vlčnova                                                       49 členů

 

Ostatní dle místa bydliště:          Uh. Brod                                                            22 členů

 

                                                               Zlín                                                                       12 členů

 

                                                               Uh. Hradiště                                                     10 členů

 

                                                               Praha                                                                   9 členů

 

                                                               Chrudim a jeho místní část Vlčnov          9 členů

 

                                                               Brno                                                                     6 členů

 

                                                               Kunovice                                                            4 členové

 

                                                               Hluk                                                                     4 členové

 

                                                               Otrokovice                                                        3 členové

 

                                                               Slovensko                                                          4 členové

 

                                                               USA                                                                      1 člen

 

A zbývá  velká skupina členů z 38 měst a obcí v České republice, z každého místa  máme jednoho nebo dva  v celkovém počtu  46 členů.              Sečteno dohromady je to  265 členů Společnosti Jízdy králů

 

 

 

Ohlédnutí za činností Společnosti v roce 2012

                Aktivity Společnosti v rámci jízdy králů jsou každý rok obdobné. Začíná to krojovým plesem, pro který nacvičujeme s ročníkem děvčat i chlapců představení krále a královské družiny. Nácvik proběhl bez komplikací, legrúti  a družičky to zvládli na jedničku a všichni se těší na svoji jízdu králů.  Dříve v šedesátých letech toto představení  krále a jeho družiny na plese nebývalo.  První krojové plesy ještě v sokolovně začala pořádat v roce 1973 tehdejší Osvětová beseda z iniciativy a pod vedením Jiřího Jilíka. Tato činnost byla velmi prospěšná  pro udržení krojového bohatství Vlčnova, kroje se začaly opravovat, žehlit a dokonce poslední krojový krejčí  ve  Vlčnově František Mikulec ušil několik nových krojů.  Pokud nejsou  příležitosti obléci kroj na nějakou akci, tak kroj upadá, ztrácí se zájem o jeho údržbu a dobře víme, že časem může úplně zaniknout. Po dostavbě Klubu sportu a kultury v roce 1976 se situace začala zlepšovat, klub nabízel vyšší úroveň zázemí všem souborům a dalším kulturním akcím. V osmdesátých létech při soutěžích o Slovácký koštéř  klub doslova praskal ve švech a všichni soutěžící včetně malých předzpěváčků byli v kroji. Podobné to bylo také při kulturních akcích kolem jízdy králů. Jen vzpomeňme na dvě mimořádné akce: setkání vlčnovských králů v roce 1982 a 2000, nebo přehlídka variant vlčnovských krojů, velmi navštívené krojové plesy a jedinečný pořad předání  vlády králů. Takto jízda králů poskytla řadu  slavnostních příležitosti pro použití krojů a zpětně bez nádherných vlčnovských krojů by si Joža Uprka  asi nevybral jako předlohu ke svému slavnému obrazu Vlčnov  a jízda králů by možná  ve Vlčnově skončila jako v jiných vesnicích.

 

                V únoru 2012 nás překvapil pražský Slovácký kroužek pozváním na tradiční Moravský ples do Prahy. Motivací byla snaha veřejně poděkovat Vlčnovu za jeho  jízdy králů, které  se konají pravidelně každý rok v původním provedení zvyku. Nebyly přerušeny ani v době 2. světové války a přežily všechny obstrukce totalitního režimu. Vlčnovská jízda králů má velkou zásluhu na tom, že jízda králů jako fenomén byla Ministerstvem kultury vybrána ke zpracování nominační dokumentace péčí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici pro zápis v UNESCO. Dokonale zpracovaná žádost s předepsanými přílohami byla na zasedání mezinárodní komise na ostrově Bali přijata  a 27. 11. 2011 byla jízda králů zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Společnost Jízdy králů prováděla v létech 2005 až 2009 ve Vlčnově terénní výzkum  tohoto zvyku a  do Strážnice předala 48 výzkumných zpráv o vlčnovské jízdě králů.  Poděkování  v Praze proběhlo při slavnostním zahájení plesu, po defilé všech pozvaných krůžků a vlčnovský mužský sbor  přijal za Vlčnov tento hold vlčnovské jízdě králů před všemi hosty  plesu. Bylo to důstojné a spontální, byli jsme hrdí na naši jízdu králů a jsme rádi, že můžeme všem vlčnovjanům touto formou připomenout to krásné poděkování z Prahy.

 

                Členové Společnosti ve spolupráci s Klubem sportu a kultury se  také podíleli na přípravě oblíbeného  pořadu Předání vlády králů, kde od roku 1994  účinkující i děvčata stejného ročníku jako legrúti. Slavnostní  předání vlády králů dodává celému pořadu pečeť vyjimečnosti, protože se poprvé představí  domácím i veřejnosti všichni hlavní aktéři jízdy králů a král z minulého roku, který symbolicky předává vládu novému králi. Tento pořad  si získává stále větší popularitu a je nejžádanějším pořadem sobotního večera. V neděli opět Společnost zajišťuje slavnostní průvod legrútů a družiček od kostela  do obřadní síně Obecního úřadu, kde legrúti požádají  starostu Jendu Pijáčka o povolení jízdy králů. Povolení dostanou, když zástupce legrútů slíbí, že ochrání svého krále a řádně podle tradice projedou Vlčnovem. Tento slavnostní průvod  legrútů se svým králem  a družičkami ke starostovi sledují na návsi stovky diváků  a většinou hlasitě tleskají. Celou akci dokumentují  stovky fotografů,  televize, rozhlas a novináři  a mnoho návštěvníků z domova i ze zahraničí. Je to zážitek vidět kolem 30 mladých lidí ve vlčnovském kroji, kteří za doprovodu vlčnovské dechovky vlastně zahajují nedělní programy jízdy králů. Zástupci Společností navštíví před jízdou královskou rodinu a při družné  besedě předají zkušenosti z minulých jízd králů. Společnost také finančně podpoří  královskou rodinu a všechny družičky zapojené do programů jízdy králů dostanou od Společnosti drobný příspěvek na údržbu krojů. Stejným způsobem podpoříme údržbu krojů Mužského  sboru, protože sbor nejenom  krásně zpívá,ale 15 nebo někdy i 20 mužů ve vlčnovském kroji budí  obdiv a zaslouženou pozornost.

 

                Po  každé jízdě králů nás čeká náročný úkol připravit podklady, vybrat vhodné fotografie, zajistit sponzory a naše obchodní partnery na podporu tisku dalšího ročníku našich vlčnovských kalendáříků. Tentokrát to bylo  ale velmi náročné, protože tiskárna v Zádveřicích, kde jsme 15 roků tiskli vlčnovské kalendáříky, ze dne na den v červenci 2012 skončila v konkurzu. Veškerá technika byla brzy odvezena neznámo kam a my jsme přišli o všechna data, loga sponzorů a maketu rozpracovaného kalendáříku. V červenci  to bylo beznadějné, a zdálo se,  že kalendářík nebude, protože získat všechna loga, se všemi partnery odsouhlasit barvu loga, velikost dle normativu a další technické věci je ve zbývajícím čase nemožné.  Ale štěstí se na nás usmálo, náhodně jsem hledal v archivu  na počítači starší fotky pro připravovanou knihu a objevil jsem  zachovalou korekturu kalendáříku z roku 2007 s použitelnými logy sponzorů.  A to byl  ten  důležitý impuls, i pro zahájení jednání s novými  sponzory. Začátkem září bylo jasné, že  se   Společnosti podaří vydat kalendářík pro rok 2013 v obvyklém provedení.  Doplnili  jsme  ještě   poslední 3 listy, na kterých jsou další fotky a seznam králů opravený podle posledního  výzkumu. Tento seznam králů je důležitým dokladem staleté tradice vlčnovské jízdy králů a  velmi zaujal naše sponzory, ale také většinu našich členů. Kalendáříky každoročně dostávají zdarma všichni členové Společnosti a je to  naše forma  komunikace  s členskou základnou. Pro naše členy s bydlištěm mimo Vlčnov,  kteří se  na jízdu králů každý rok nedostanou,  je to nenahraditelný obrazový doklad o jízdě králů.

 

                Svěcení  největší sochy  Sv. Václava ve Vlčnově u Chrudimi

 

Jistě si vzpomínáte na iniciativu Společnosti  připravit setkání všech  Vlčnovů v České republice. Podařilo se navázat kontakt s Vlčnovem,  který je součástí Chrudimi, Vlčnovem,  který je součástí  Zavlekova a Vlčnovem,  který je součástí  Starého Jičína. Všechny Vlčnovy se podařilo získat pro odběr kalendáříků a proto jsou uvedeny mezi sponzory v závěru kalendáříku. Náš Vlčnov je největší a jediný je samostatný, má jízdu králů a jedinečný kroj. Celkem úspěšně proběhly  tři  setkání Vlčnovů a jejich zástupci  se již dvakrát zúčastnili naší jízdy králů. V  březnu 2012 nás požádali zástupci osadního výboru Vlčnova  u Chrudimi o zajištění vystoupení Mužského sboru a dechovky Vlčnovjané na svěcení  6 metrů vysoké dřevěné sochy Svatého Václava.  Tuto sochu nechal  na vlastní náklady vyřezat na své farmě pan Miroslav Zitko z velkého dubu, který poškodil blesk. Svěcení proběhlo v sobotu  29. září 2012 dopoledne v rámci Svatováclavského posvícení za účasti mnoha hostů a skoro všech občanů Vlčnova u Chrudimi.. V odpoledních hodinách vystupoval Mužský sbor  na střídačku  s dechovkou Vlčnovjané a společně vytvořili slavnostní přátelskou atmosféru. Také počasí nám přálo a bylo veselo.  Vystupovali jsme tam v minulosti již dvakrát a všichni se na nás už těšili. Jenom tam některým scházely Včnovské bůdové umělkyně, protože tam v minulosti  s námi jednou vystoupily a měly tehdy velký úspěch.

 

  

Zajímavé informace ze zákulisí vlčnovských jízd, počasí, nejrůznějších příhodách, veselých, ale i vážných  se dočtete v knížce Královské ozvěny z Vlčnova. Publikaci připravujem Společnost jízdy králů.  Prosíme všechny jezdce a krále minulých jízd králů, pokud mají nějakou zajímavou příhodu ze své jízdy králů, aby  tuto  zapsali na papír nebo ji poslali poštou či mailem na adresu Společnosti, která má sídlo v Klubu. Hodnotné příhody nebo  vzpomínky na průběh jízdy a mimořádné události zařadíme po korektuře do knihy Královské ozvěny z Vlčnova, aby se na ně nezapomnělo. Předem všem děkujeme.

 

Antonín Pavelčík, předseda Společnosti Jízdy králů

 

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12