OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Legendy a původ jízdy králů

Počátky jízdy králů sahají tak hluboko do historie, že je paměť člověka krátká na to, aby okolnosti jejího vzniku zachovala. Člověk hledající vysvětlení se obrací k mýtům a pověstem. Několik je jich i o jízdě králů. Ta nejznámější je situována do Bílovic u Uherského Hradiště, do doby česko-uherské války, kterou spolu vedli český král Jiří z Poděbrad a jeho zeť, uherský král Matyáš Korvín. Ten byl prý v bitvě, k níž došlo r. 1469 nedaleko tzv. "hrubého boru" na hlavu poražen a sotva spasil holý život. Aby nebyl poznán a zajat, převlekl se do ženského oděvu, tvář zahalil pentlemi a obklopen svou družinou vracel se pomezím na své sídlo v Trenčíně. Cestou pro něj družina vybírala, "ptala" obživu. Místo, kde se ona bitva konala, podnes připomíná malý pomníček.

Tatáž pověst, ale v jiné variantě, vypravuje o tom, že se král Matyáš ukrýval na kopci nedaleko Brodu, který se proto jmenuje Králov.

Jinou zajímavou verzi pověsti spjaté s česko-uherskou válkou zaznamenal vlčnovský kronikář a vlastivědný badatel Josef Kukulka. Podle této verze byl při obléhání Uherského Hradiště zajat od Uhrů syn Jiřího z Poděbrad Viktorin a uvězněn v Trenčíně. Byl však vysvobozen skupinou mladých Vlčnovjanů a v přestrojení se naopak vracel z Uher na Moravu. Tato pověst, na rozdíl od předešlé, vychází ze skutečné události. Kralevic Viktorin byl skutečně zajat a dopraven na Trenčín. Tam, v přepychovém vězení, se "odnárodnil", oženil se, jako příslušník vysoké šlechty zůstal žít v blízkosti svého strýce Matyáše a domů do Čech ani na Moravu se již nevrátil.

Každý region měl svůj výklad jízdy králů. A tak na Hané je jízda králů spojena s postavou legendárního krále Ječmínka. Všechny tyto i další varianty pověsti, zaznamenané zejména v pracích Josefa Beneše a Václava Frolce, jsou však plodem několika posledních století. My však dáváme podle mnoha znaků za pravdu vědcům, že zvyk sahá patrně až do dob prehistorických a jeho dnešní podoba je zbytkem nám již neznámých kultů anebo iniciačních procesů.

Jiří Jilík

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
607 959 622
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12