OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Nepříznivé počasí při jízdách králů ve Vlčnově

Odedávna platí, že počasí zásadním způsobem ovlivňuje veškerý život na zemi. Platí to i pro naši jízdu králů, protože to hlavní, objížďka krále se svojí družinou vesnic, je za deště prostě nemožná. Připravili  jsme vzpomínky na několik králů, kterým zapršelo a jistě bude velmi zajímavé, jak to rodina zvládla a také jak to řešil Klub sportu a kultury jako hlavní pořadatel.

Začneme v minulém století při slavné jízdě v roce 1963, kdy bylo připraveno velké filmování s ukradením krála Hlučany. Ve skutečnosti se to nikdy nestalo, to si ve scénáři vymysleli filmaři, aby to bylo pro diváky zajímavější. Všechno bylo ve Vlčnově i v Hluku připraveno, ale na počasí se  trochu pozapomnělo. A malér byl na světě, kolem desáté dopoledne začalo hustě drobně pršet a bylo po filmování, přestalo až pozdě odpoledne a tak jízda králů musela být o týden odložena. Králem byl František Josefík, kterého všichni domácí znají z vlčnovské pálenice, kde dlouhá léta pálil výbornou vlčnovskou slivovici. Byla to vůbec první jízda králů v novodobé historii, která byla odložena kvůli počasí. Zajímavé bylo, že královská hostina pro krále, jezdce,  filmaře a celou královskou rodinu proběhla s velkou slávou, protože všechno pohoštění bylo připraveno.

V roce 1964 slavil Vlčnov 700 let od první písemné zmínky o Vlčnovu. Program jízdy králů byl po prvé rozšířen na tři dny Vlastní jízda byla dle tradice v pondělí a průvod šel na dolní konec na stadion,který byl tehdy v místě dnešního Araveru. Vše probíhalo dle programu a jízda králů byla součástí průvodu.  Kolem druhé hodiny se najednou zatáhlo a všechny překvapila silná bouřka. Průvod se rozprchnul do okolních domů a většina koní se díky ochotným občanům ukryla do průjezdů domů, protože tehdy to bylo ještě možné. Dnes jsou vjezdy do domů většinou upravené, nebo zastavěné a koně se v případě deště nemají kam ukrýt. Za půl hodiny bylo po bouřce, někteří promočení jezdci museli odjet domů a krojovaný průvod a část jízdy pokračovala na stadion. Počasí bylo ale nestálé a za chvíli znovu pršelo. Já s mojí ženou  jako mladí manželé jsme byli také v průvodě a naše 14 členná skupina předvedla zkrácenou vlčnovskou krojovanou svatbu. Svatba se vydařila, ale část diváků po druhé spršce odešla a hlediště bylo poloprázdné.

V dalších letech nastává dlouhé období bez deště, obvykle s plným sluníčkem. V okolí se začalo povídat, že ve Vlčnově na jízdu králů nikdy neprší a lidé si podle jízdy začali plánovat různé akce, dovolené a podobně. Ve skutečnosti se v roce 1987 přehnala nad průvodem malinká přeháňka, ale bylo to jenom pár kapek. Někteří účinkující vytáhli deštníky, ale průvod, se nerozešel. Podobná situace byla v minulém století zaznamenána ještě dvakrát, vždy jenom chvíli prskalo, ale průvod  ani jízdu králů to neohrozilo a za chvíli bylo po dešti.

Situace se zhoršila v 21. století, a začalo to v roce 2002Tehdy kraloval Martin Janča, vnuk známého muzikanta Rostě Stloukala. Celou sobotu různě pršelo a pokračovalo to až do deváté hodiny v neděli. Legrúty a družičky sváželi rodiče do kostela v autech a cesta z kostela na obecní úřad  byla bez  muziky smutná. Hostující dechovka Straňanka byla odvolaná, návštěvnost malá a rodina krále to oplakala.  Jízda nakonec projela plánovanou trasu, ale bylo zataženo a celková atmosféra smutná.

David Podškubka byl králem v roce 2004 a počasí na jedničku. Vyskytlo se ale jiné nebezpečí, které nelze podceňovat. Královský dům byl kousek od památkové rezervace Vlčnovské bůdy a to ovlivnilo počet návštěvníků před královským domem. Bylo tam snad 1000 návštěvníků namačkaných hlava na hlavě kolem domu. Pobočníci a také jezdci královské družiny se nemohli dostat ke královi,  lidé nereagovali na výzvy pořadatelů  a nechtěli  se rozestoupit, aby se královská družina mohla z formovat a vyjet na trasu jízdy králů. Král rodina i pořadatelé měli obavu ,že to skončí tragicky, kdyby se některý kůň splašil. Nakonec všechno dopadlo dobře, ale je to výstraha pro pořadatele, aby se před králem vymezil volný prostor pro královskou družinu.

V roce 2006 byl králem Přemysl Křeháček, a  počasí se opět vyřádilo. V neděli ráno silně pršelo  a vypadalo to, že jízda králů asi nebude. Mladý král plakal doma a nebyl k utišení a rodičům a rodině bylo také do pláče. Focení proběhlo v kostele,  protože stále poprchávalo ale všichni doufali, že přestane pršet.  Byla to mimořádná jízda, protože legrúta měl starosta Jenda Pijáček a také ředitelka klubu Zdeňka Brandysová. Už před jízdou se dohodli, že jejich koně se budou strojit v památkovém domku na č. 65, aby starosta i ředitelka klubu zvládli své jizdokrálové povinnosti. Kolem desáté přestalo pršet, ale marně se všichni radovali,že.je konec deště. Odpoledne kolem druhé přišla silná bouřka, asi 250 krojovaných se zachránilo úprkem do okolních domů, také pár koní se ukrylo v domě č. 65.  Král a pobočníci promokli do nitě, protože byli  pevně svázáni k sobě, jak to bývalo v minulosti, když se koně ještě nevodili. Bylo zničeno množství krojů a část krojovaných odešla domů. V průvodě pak bylo možné vidět legrúta, který šel do půl pasu nahý.

Pršelo také v roce 2009 králi Adamu Pešlovi a bylo to velmi zlé. Propršel celý sobotní večer, ale Pešlovi a jejich rodina s kamarády to zvládají s obdivuhodným optimismem. Ale počasí zlobí i v neděli, ráno vydatně prší a slavnostní průvod ke starostovi proběhne s deštníky a bez muziky. Družičky ročníku statečně snášejí nepřízeň počasí a doprovází své rovníky na Obecní úřad. Kolem jedenácté padne u krála za přítomnosti starosty a ředitelky klubu rozhodnutí, že jízda vyjede za každého počasí. Bohužel krojovaný průvod nebude, protože hrozí velké poškození krojů a to klub  po maléru v roce 2006 nemůže riskovat. V poledne konečně přestává pršet a král spočetnou družinou 23 jezdců obsadí celý Vlčnov. O velké překvapení se postaralo několik  družiček  z ročníku legrútů. Byly nespokojené, že byl průvod zrušen a proto  některé doprovázely o své vůli  jednotlivé jezdce. Tato událost bude zaznamenána v připravované knize Královské ozvěny z Vlčnova. Důležitou úlohu sehrála maminka krále Olga Pešlová, která jízdu po celou dobu doprovázela. Občas dělala i pořadatele, usměrňovala  opožděné jezdce, aby dodržovali tradiční sestavu a všichni jezdci ji na slovo poslouchali.

Počasí se neumoudřilo ani v roce 2010 králi  Romanu Hrubošovi. V sobotu nic moc, občas přeháňka, a všichni doufají, že to v neděli vyjde. V neděli po ránu to vypadá nadějně, ale po deváte už zase prší. U krála právě strojí koně, když zase začne pršet, ale veselá parta kamarádů královských rodičů neztrácí optimismus. Je neuvěřitelné,  že skoro každá jízda v 21. století má problémy s počasím. Kolem desáté přestává pršet, nálada v královském domě se zlepšuje a král s družinou se vydává na tradiční objížďku Vlčnovem.

V roce 2011 byl králem Jan Procházka a tentokrát to bylo s ohledem na vlastní jízdu lepší.  Propršela sice celá sobota, ale všechny programy po vesnici byly bez problémů přesunuty do klubu. Nejvíce to postihlo tradiční návštěvníky večerního volného setkání v památkové rezervaci Vlčnovské búdy. Všichni se většinou snažili získat místa v jednotlivých bůdách, nebo pod připravenými stany,  ale to pro všechny nestačilo. Proto se vhodně ukrývali kde se dalo, pod stromy, nebo u stánků s občerstvením, kterých tam i přes špatné počasí bylo nepočítaně. Návštěvnost byla malá, ale hosté byli spokojení, jen ta  atmosféra byla smutná. Zato neděle vyšla, počasí bylo ideální a  jízda se sluníčkem  byla na jedničku.  Při jízdě zaujal zejména krojovaný průvod, protože po sobotním dešti se hodně vlčnovjanů rozhodlo ukázat krojové bohatství Vlčnova. 

Antonín Pavelčík

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12