OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zpráva o činnosti Společnosti Jízdy králů (nejen v roce 2015)

Příprava jízdy králů a podpora vlčnovských krojů

Naše činnost je každý rok velmi podobná při přípravě programů na jízdu králů. Již kolem 10. ledna začínáme připravovat ročník 18letých legrútů a družice (dívky) tohoto ročníku na slavnostní představení na krojovém plesu. Je to důležité, protože každý rok je to vždy nový kolektiv mladých lidí s novým králem, kterým předáme všechny informace o tradici jízdy králů a představíme jednotlivé programy, při kterých budou hlavními aktéry. Tato tradice představení krále a družic je již očekávána rodiči, rodinou a přáteli. A při samotném plese si maminky i tátové užijí slavnostní sólo v krojích se svými dospělými dětmi.

Velmi působivé je sólo pro krále, který tančí s maminkou a  tradiční kolečko kolem krále mohou vytvořit jen krojovaní účastníci krojového plesu. Je to velké kolo kolem celého sálu v klubu asi 120 lidí, každý krojovaný se ho může zúčastnit.  Toto provedení bylo iniciováno právě Společností s cílem, aby ples navštívilo co nejvíce krojovaných. Vlčnovjané mají ve svých truhlicích ještě hodně krojů, odhadem asi kolem 700 kusů,  ale nebyla žádná příležitost, kde by se mohl kroj uplatnit. Kroj, který se nenosí, tak se ani neudržuje a postupně zanikne. Dívčí kroj pro družice s velkým věnce je velmi drahý a Společnost přispívá družicím drobnou částkou na žehlení  kroje. Podobně Společnost podporuje královskou rodinu příspěvkem na žehlení krojů a pohoštění královské družiny ve výši dle získaných sponzorských darů.

Vlčnovský kroj  je výsledkem práce anonymních tvůrců z Vlčnova a je to jedinečné dílo, které bylo postupně zdokonalováno po několik generací. Tento kroj se nosí jen ve Vlčnově  a  Vlčnovjané jsou na svůj kroj hrdí a rádi jej oblékají při slavnostních příležitostech.  Nejkrásnější je dívčí obřadní kroj  s velkým věncem, který mohou nosit jen svobodná děvčata a nevěsty při svatbě. Tento věnec zhotovila paní Marie Pleslová z Vlčnova a za svůj život jich vyrobila asi 350. Tento věnec je nenahraditelný, je velmi drahý a Společnost se dlouhodobě snaží získat finanční prostředky na výrobu aspoň 10 kusů. V roce 2015 se nám podařilo získat jeden kus za 16.500 Kč  a v  tomto úsilí budeme pokračovat i  v letošním roce. Na výrobě tohoto věnce se podílela Marie Skrežinová ze Zlechova a pentlení zhotovila Kristýna Petříčková z Napajel. Další části kroje, to jsou mužské nohavice, korduly a pro ženy lajble, dokáže vyšít Božena Habartová ze Sadů. Ostatní drobné věci ušijí šikovné švadleny ve Vlčnově.

Kniha Královské ozvěny z Vlčnova

Výbor Společnosti dle svých možností pomáhal hlavnímu autorovi upřesňovat některé texty a zejména fotky pro dokončení chystané knihy Královské ozvěny z Vlčnova. Je to náročná a zdlouhavá práce, protože editorovi Antonínu Pavelčíkovi  se podařilo získat 43 příspěvků převážně od Vlčnovjanů.  Vše je seřazeno v časové ose 10 kapitol a doplněno asi 70 fotografiemi. Příspěvky královských rodin, členů královských družin, družic, autorů programů a všech organizátorů vypovídají o náročné a obětavé přípravě jízdy králů, o které se ve vydaných knihách většinou nemluví. Některé popisují mimořádné osobní zážitky při výběru krále, události při zajišťování koní z okolních vesnic či problémy s výzdobou. Přestože editor knihy byl členem královské družiny v roce 1954 a o jízdu se stará a zajímá již 62 let, tak některé úžasné příhody ani neslyšel. Každý zařazený příběh je nejen osobní výpovědí, ale vlastně také poděkováním autorovi příspěvku a jeho rodině, kteří pomáhají k udržení jízdy králů v původním provedení zvyku. Vydání knihy je plánováno na podzim 2016 a v současnosti probíhají korektury textů, popisků fotografií a předtisková příprava příloh knihy.

Členové Společnosti a jejich podpora

Je zajímavé, že členy Společnosti nejsou jenom Vlčnovjané, ale skoro polovinu členů tvoří občané z mnoha dalších vesnic a měst z celé České republiky a 4 členové jsou ze zahraničí. Některé jsme získali při jejich návštěvě jízdy králů, ale většina se přihlásila sama na základě informací z webových stránek Vlčnova, Klubu sportu a kultury a Společnosti, nebo doporučení přátel. Tímto způsobem vstupuje do Vlčnova a jeho společenských a kulturních aktivit mnoho zajímavých i významných osobností z celé republiky a jejich prostřednictvím získáváme morální i finanční podporu jízdy králů. Převážnou většinu těchto členů s bydlištěm mimo Vlčnov znám osobně a dobře vím, jak si členství v tomto zapsaném spolku považují za čest. Přesně to v roce 2015 bylo 37 žen a 93 mužů, jsou to významní podporovatelé jízdy králů a někteří z nich pomohli finančně zajistit také významnou akci členů Společnosti  „Kroje za soukromé peníze“.  Patří jim náš velký dík za nezištnou podporu akce za ušití nových krojů pro královskou družinu.

Ocenění organizace UNESCO a význam vlčnovská jízda králů

Velký ohlas a poděkování členů mimo Vlčnov se výrazně projevil, když obřad jízdy králů získala 27. 11. 2011 zápis mezi nehmotné kulturní památky lidstva v rámci UNESCO.  Vlčnov tak získal stovky nových příznivců, kteří oceňují jeho jedinečný kroj, pravidelnou každoroční jízdu králů s velkou nabídkou doplňkových programů a dobrou organizaci služeb pro návštěvníky.

Toto ocenění fenoménu jízdy králů nepatří jenom nám, ale i dalším obcím Slovácka, kde se  jízda králů, byť v odlišném provedení  a různé době konání udržela –  to je  v Hluku, Kunovicích a Skoronicích. Přesná formulace záznamu  jízdy králů  v rámci UNESCO to jednoznačně vyjadřuje a proto zní: Jízda králů na jihovýchodě České republiky.

Obecné povědomí ale dobře vnímá skutečnost, že Vlčnov se svojí jízdou králů má hlavní nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že jízda králů jako fenomén  byla ministerstvem kultury vybrána  ke zpracování nominační dokumentace péčí Národního  ústavu lidové kultury ve Strážnici pro zápis v UNESCO. Jako jediná v celé republice se ve Vlčnově koná pravidelně každý rok, nebyla přerušena  ani v době 2 světové války a přežila všechny obstrukce  totalitního režimu. Vlčnov má jedinečný kroj, který se nosí jenom v jedné vesnici a jízda králů se zde stále udržuje v původním provedení zvyku. S Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici jsme velmi úzce spolupracovali na výzkumu tradice jízdy králů ve Vlčnově. Připravili jsme podrobný dotazník, se kterým jsme navštívili desítky  vlčnovských králů a různých jezdců královských družin. Získali jsme mnoho starých dokumentárních fotografií,  zaznamenali řadu neuvěřitelných příhod, které členové výboru Společnosti zapracovali do 38 výzkumných zpráv a tyto byly předány do Strážnice jako významný podklad pro nominační dokumentaci.

Kalendář Jízda králů a vlčnovské kroje

Již 18 let vydáváme na podzim vlastním nákladem propagační dárkové kalendáříky, které dokumentují vždy  aktuální jízdu králů a ukazují krásné vlčnovské kroje. Na začátku  jsou dvě záložky s fotografiemi, které vysvětlují  tradici vlčnovské  jízdy králů v češtině a angličtině.  Na konec kalendáříku jsme přidali   dva listy, na kterých zase prezentujeme náš jedinečný seznam vlčnovských králů od roku 1909. Každý rok se nám daří získat sponzory a obchodní partnery, kteří si kalendáříky zakoupí pro svoje zaměstnance, nebo je dávají jako pozornost při služebních jednáních. Tento kalendářík dostanou zdarma také všichni členové Společnosti a je to nejlepší forma propagace jízdy králů a drobné poděkování členům za podporu cílů Společnosti.

Poděkování závěrem

Společnost jízdy králů upřímně děkuje ministerstvu kultury, všem sponzorům, obchodním partnerům, soukromým dárcům, aktivním členům Společnosti a dárcům z řad občanů Vlčnova, za finanční i materiální podporu všech aktivit Společnosti, zejména pak při vytváření velkého souboru vlčnovských krojů pro krále, královskou družinu, družice z jejich ročníku a další různé druhy krojů pro slavnostní příležitosti.

Antonín Pavelčík, předseda Společnosti Jízdy králů, z. s.

 

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12