OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

      Vlčnov 20. 4. 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení  Společnost Jízdy králů v roce 2011   

Fotogalerie z Valné hromady Společnosti (2011)


                Společnosti Jízdy králů (dále jen Společnost) měla k 31. 3. 2012 celkem 266 členů a patří mezi největší spolky ve Vlčnově. Toto občanské sdružení se také pyšní tím, že  má mezi členy 26 vlčnovských králů a to jsou nejdůležitější osobnosti každé minulé, ale i budoucí jízdy králů. Královské rodiny vždy několikrát navštívíme, předáme informace o minulých jízdách  a snažíme se, aby se na minulé krále nezapomínalo. Vlčnovská veřejnost dobře ví, jak složité bylo některé roky sehnat krále. Vždy se to podařilo, bez krále by nebyla jízda králů a to by byla pro Vlčnov  velmi nepříjemná situace. Proto všem královským rodinám patří velké a upřímné poděkování za přijetí této náročné funkce. V posledních létech je  největším strašákem nepřízeň počasí, finanční zátěž celé akce  a také nedostatek krojů.  Scházející kroje pomůže vyřešit rodina, něco je schopen půjčit Klub  a v záloze je železná rezerva Společnosti. Na počasí jsme prostě krátcí  a tak je nutné  čekat,  jaké předpovědi  nám sdělí  meteorologové. Královskou rodinu  léta finančně podporuje  Společnost a v současné  době také Obecní úřad. V programu je vždy pamatováno na mokrou variantu, programy se přesunou do sálů, ale jízda se schovat nedá. Každá královská rodina věří, že to nějak vyjde a ono to skutečně vychází.  Přestože počasí  nám v posledních létech nepřeje, jízda králů nakonec vždy  mezi kapkami vyjela.

                 Je zajímavé, že členy Společnosti nejsou jenom vlčnovjané, ale skoro polovinu členů tvoří občané z mnoha vesnic a měst z celé České republiky a 4 členové jsou ze zahraničí. Některé jsme získali při jejich návštěvě jízdy králů, ale většina se přihlásila sama na základě informací z webových stránek Vlčnova, Klubu sportu a kultury  a Společnosti, nebo doporučení přátel. Tímto způsobem vstupuje do Vlčnova  a  jeho společenských a kulturních aktivit mnoho významných  osobností z celé republiky a  jejich prostřednictvím  získáváme  morální i finanční podporu jízdy králů. Převážnou většinu těchto členů s bydlištěm mimo Vlčnov znám osobně a dobře vím, jak si členství v tomto občanském sdružení  považují za čest. Spočítáno je to 37 žen a 93 mužů, jsou to významní podporovatelé Jízdy králů a někteří z nich pomohli finančně zajistit významnou  akci členů Společnosti  „ Kroje za soukromé peníze“.  Patří jim náš velký dík za nezištnou podporu akce ušití nových krojů pro královskou družinu. Ve Vlčnově už nemáme krojového krejčího a tak se musíme spoléhat na paní Habartovou ze Sadů v Uherském Hradišti, která dokáže krásně ušít hlavní součásti kroje a to jsou  nohavice, mužské korduly a ženské lajbly. Ostatní součásti, žehlení košil, rukávců,obojků  a ušití fěrtušků, jupek  a dalších ještě zvládnou šikovné švadleny ve Vlčnově.

Velký ohlas členů mimo Vlčnov  se výrazně  projevil, když jízda králů získala 27. 11. 2011 zápis mezi nehmotné kulturní památky lidstva v rámci  UNESCO. Obec  Vlčnov,  Klub sportu a kultury Vlčnov jako hlavní pořadatel a Společnost  Jízdy králů přijali  desítky krásných citlivých gratulací k tomuto  nejvýznamnějšímu  ocenění  jízdy králů v rámci světových kulturních  tradic. Vlčnov tak získal stovky nových příznivců, kteří oceňují  jeho jedinečný kroj,  pravidelnou každoroční jízdu králů s velkou nabídkou doplňkových programů  a dobrou organizaci služeb pro návštěvníky.

                Toto ocenění fenoménu Jízdy králů nepatří jenom nám, ale i dalším obcím Slovácka kde se  jízda králů , byť v odlišném provedení  a různé době konání udržela, -  to je  v Hluku, Kunovicích a Skoronicích. Přesná formulace záznamu  jízdy králů  v rámci UNESCA to jednoznačně  vyjadřuje a proto zní:


                                                Jízda králů na jihovýchodě České republiky

 

                Obecné povědomí ale dobře vnímá skutečnost, že Vlčnov se svojí jízdou králů má hlavní nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že jízda králů jako fenomén byla Ministerstvém kultury vybrána  ke zpracování nominační dokumentace péčí Národního  ústavu lidové kultury ve Strážnici pro zápis v UNESCU. Jako jediná se  ve Vlčnověkoná pravidelně každý rok, nebyla přerušena  ani v době 2 světové války, přežila všechny obstrukce  totalitního režimu. Vlčnov má jedinečný kroj, který se nosí jenom v jedné vesnici a jízda králů se zde stále udržuje v původním provedení zvyku. S Národním ústavem  lidové kultury ve Strážnici jsme velmi úzce spolupracovali na výzkumu tradice  Jízdy králů ve Vlčnově.  Připravili jsme  podrobný  dotazník, s kterým jsme navštívili desítky  vlčnovských králů a různých jezdců královských družin.   Získali jsme mnoho   starých dokumentárních fotografií,  zaznamenali řadu neuvěřitelných příhod, které členové výboru Společnosti  zapracovali  do 38 výzkumných zpráv a tyto byly předány do Strážnice.  Tento výzkum trval skoro 4 roky  a vážní zájemci o podrobné informace mají možnost  konzultace v rámci Společnosti Jízdy králů.

                Společnost zajišťovala v roce 2011 několik důležitých akcí. Byl to především velký projekt – Nákup vybavení pro udržení tradičních zvyků ve Vlčnově. Celá složitá agenda přípravy všech předepsaných dokladů pro  získání finanční podpory z evropských fondů , dokladování právní subjektivity  Společnosti , zajištění  100 % plánovaných finančních nákladů ve výši 320 000 Kč. , které jsme museli mít na účtu, podrobná specifikace jednotlivých položek projektu  a další. Se vším nám   pomáhali zkušení  pracovníci mikroregionu Východní Slovácko, především. Pavel Rada a starosta Vlčnova Jan Pijáček .  Protože Společnost nemá  s tímto druhem financování praktickou zkušenost, byla jejich ochotná a odborná pomoc rozhodující pro  úspěšný průběh celé akce.  Společnost  neměla na svém účtu tak vysoké krytí a proto jsme museli  požádat Obecní zastupitelstvo o půjčku ve výši 252 000 Kč , dalších 25 000 Kč.nám  formou dotace poskytl obecní úřad a zbytek doplnila Společnost z příspěvků od sponzorů. Přestože se podařilo  zajistit finance  dle pánovaných nákladů na projekt, nebylo jednoduché  zajistit dodávku přístrojů a krojů přesně dle plánované konfigurace. Největší problém byl s krojovým vybavením pro soubor Vlčnovjan. Některé materiály na kroje se už dneska nevyrábí, termíny dodání  krojových součástí  musely  být dodrženy do  stanoveného termínu, byla vyžadována od výrobců krojů naprosto bezchybná formulace faktur  a další požadované úkony.  Na závěr akce nás  7. února 2011 čekala  podrobná kontrola,která  byla velmi důkladná.  Veškeré  zakoupené přístroje  a všechny kroje, čižmy a boty jsme museli  najednou předložit,  počítaly se kusy, zkoumalo se zda všechny pořízené věci jsou nové a zda odpovídají schválenému projektu a podobně. Zápis kontrolní komise ale potvrdil, že všechno bylo bez  závad . Tímto byla  splněna  poslední podmínka  pro získání  dotace z evropských fondů ve výši 90 % finančních nákladů  a to byla celkem částka  287 424 Kč.

                V rámci tohoto projektu  byl zakoupen  nový kvalitní cimbál  za 108 500 Kč,  výkonný dataprojektor s promítacím plátnem za 68 000 Kč a nové kroje a  krojové součásti  pro soubor Vlčnovjan za 146 500 Kč. Po dvou  měsících jsme konečně na účet obdrželi slíbenou dotaci. Byl to pro Společnost významný  den, protože pokud nejsou peníze na účtu, může se cokoli přihodit. Pak jsme  obratem  vrátili obecnímu úřadu půjčku ve výši 252 000 kč. a byli jsme konečně zase bez dluhu a mohli se v pohodě věnovat dalším úkolům Společnosti.

                Společnost každoročně pomáhá  s nácvikem představení krále, královské družiny a družic ročníku. Dále finančně podporuje královskou rodinu, všem družicím dává příspěvek na žehlení krojů, podporuje mužský sbor.  Všem členům Společnosti posíláme zdarma tradiční sborník jízdy králů s podrobným programem. Členové Společnosti pomáhají s nácvikem programů dle schváleného harmonogramu a  starají se o pozvané sponzory a hosty. Je to mravenčí práce při zajištění servisu pro 266 členů, která nám ale pomáhá udržet  spolehlivý  kontakt  z rozsáhlou členskou základnou.

                Již několik let  vydáváme  na podzim vlastním nákladem propagační dárkové kalendáříky , které dokumentují vždy  aktuální jízdu králů a ukazují krásné vlčnovské kroje. Na začátku  jsou dvě záložky s fotografiemi, které vysvětlují  tradici vlčnovské  jízdy králů v češtině a angličtině.  Na konec kalendáříku jsme přidali   dva listy na kterých zase prezentujeme náš jedinečný seznam vlčnovských králů od roku 1909. Každý rok se nám daří získat sponzory a obchodní partnery, kteří si kalendáříky zakoupí pro svoje zaměstnance, nebo je dávají jako pozornost při služebních jednáních. Firmy si mohou na kalendářík zadat svoje logo na posledním prodlouženém listu tak, aby po celou dobu užívaní kalendáříku bylo vidět a prezentovalo danou firmu. Kalendáříky rozdají , pomůžou sobě a nám zajistí velkou propagaci.Tento kalendářík dostanou zdarma také všichni členové Společnosti a je to nejlepší forma propagace jízdy králů a drobné poděkování členům za podporu cílů Společnosti.

                Poslední velkou akcí, kterou zmíním, je slavnostní valná hromada Společnosti Jízdy králů při příležitosti 20 výročí od jejího založení, která se konala 15. 10 2011 ve velkém sále klubu ve Vlčnově.

Je to neuvěřitelné, že občanské sdružení Společnost Jízdy králů pracuje pro jízdu králů už 20 let. Na začátku bylo jen 12 členů převážně z výboru klubu a dnes máme již 266 členů z celé republiky. Dnes se všichni ani neznáme, část členů jsou tak zvaní podporovatelé, kteří na jízdě králů nikdy nebyli obvykle ze zdravotních důvodů. Komunikujeme s nimi jen pomocí programových sborníků, našich kalendáříků, e-mailových  zpráv. Valné hromady jsou příležitosti k setkání a vzájemnému poznání jednotlivých členů. Tato jubilejní byla dobře navštívena - cca 95 členů a všichni  byli s programem velmi spokojeni. Připravili jsme předprogram s výstavami všech vydaných plakátů na jízdy králů, všech vydaných sborníků od roku 1982,  všech pamětních listů, které vydává Obecní úřad a všech druhů kalendáříků. Dále zde byla výstavka nových vlčnovských krojů, které Společnost pořídila za soukromé peníze členů. Valné hromady se také zůčastnilo 10 vlčnovských králů, kterým na jízdu nepřálo počasí, nebo zažili nějakou mimořádnou příhodu . Na valnou hromadu přijali pozvání také významní hosté, jsou to  PhDr. Zuzana Malcová z Ministerstva kultury, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Jan Krist, starosta Chrudimi Mgr. Petr Řezníček, Kanovník P.Rudolf Repka, starosta  Zavlekova  Vladislav Vaňourek a starosta Vlčnova Jan Pijáček. Valnou hromadu spolehlivě řídila jednatelka Společnosti paní Marta Kondrová dle schváleného programu. Pozvání přijal i nejstarší žijící král Ing. Josef Kučera, který byl králem v roce 1944. Velmi zaujalo komentované představení starších variant vlčnovských krojů, které  jako dary sesbírali členové Společnosti  od občanů Vlčnova.  Přehlídku připravila a odborný komentář s vysvětlením významu funkcí krojů přednesla Mgr. Marta Kondrová. Slavnostní náladu umocnilo pěvecké vystoupení Vlčnovských  bůdových umělkyň, Mužského sboru Vlčnov  a CM Durancija. Na závěr předvedly  místní ženy – mažoretky Emča krásné a veselé vystoupení. Všem účinkujícím, členům výboru Společnosti a Klubu  u poděkovali přítomní členové Společnosti Jízdy králů dlouhým spontánním potleskem.                                                                      

Společnost Jízdy králů upřímně děkuje všem sponzorům, obchodním partnerům, soukromým dárcům,  aktivním členům Společnosti a dárcům z řad občanů Vlčnova  za finanční i materiálovou podporu při vytváření velkého souboru vlčnovských krojů pro  krále, královskou družinu, družice z jejich ročníku a další různé druhy krojů pro slavnostní příležitosti.

 

Ing. Antonín Pavelčík

předseda Společnosti Jízdy králů

 

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12