OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Jak probíhala Jízda králů na Slovácku před 150 lety

Spisovatelka Fr. Stránská, která v letech 1860 - 1874 pobývala v Uherském Hradišti, vylíčila v "Obzoru" 1878 jízdu králů, jak ji sama v letech šedesátých na Slovácku vídala.

"V pondělí svatodušní každoročně ku třetí hodině odpolední shromážďuje se tlupa jezdců před branou města Uh. Hradiště, to jest na silnici od Mařatic, kde někdy brána stávala. Jsou to švarní Mařatčané, vypravili se na věci důležité, vyjeli hledat krále Svatopluka."

Dále popisuje spisovatelka dosti podrobně výpravu. "V tlupě as třiceti jezdců je král nejmladší z celé společnosti, bývá to vždy jinoch as 14 nebo šestnáctiletý, nebo diva as 13letá, neb král tento má míti dlouhé vlasy. Po koni bělouši splývá dlouhý bílý šat, jeho kůň je nejpěkněji zapantlen, král sedí nepohnutě a nehovoří s nikým. Po boku jeho jedou dva mladíci s obnaženým mečem a též se velmi vážně tváří. Ostatní družina je dosti hlučně objíždí, vpředu věje několik praporů z červenobílých šátků sešitých. Kde které pantle do lelíků, kde které trhačky červené od fěrtochů jsou vpleteny do hřív a ohonů koňských a obletují tyto při každém pohybu."

"Jeden mladík vyhlídá v ulici Mařatské, až se lidé po ukončených službách Božích ubírají z chrámu Páně na náměstí, pak uhání nazpět k soudruhům, aby jim to oznámil, načež se doprovázen dvěma ještě mladíky drže prapor v ruce odebere k hejtmanství, by žádal za povolení k objíždění městem, konečně tuto žádost přednesou i starostovi. Dostavše povolení ženou se úprkem nazpět a brzo celý průvod doprovázen hudbou béře se na náměstí, kde je ihned lid z kostela vycházející obstoupí a doprovodí opět k hejtmanství, kde vyvolávati započnou, pak před obydlím starostovým, odtud jedou před faru a konečně táhnou dům od domu všude vyvolávajíce."

Fr. Stránecká zaznamenala také některá vyvolávání - "co jsem zaslechla, to jsem zaznamenala. Chasa nerada se o tom zmiňuje, co v ten den vyvolává, když jsem se ptávala, bývala obyčejně odpověď: no nech počúvajú, až budem volat."

 

Hylom, hylom, poslúchajte horní a dolní, domácí i přespolní, co vám budu povídat v svatodušní pondělí.

Před týmto domem stojí hruška kaménka, že v něm přebývá poctivá panenka.

Před týmto domem leží hromada došků, že neumí vaša dívka udělat rožků. (Modrou barvou nalíčiti ozdobu na stěně pod okny, ve výklenku. Udělat rožků - nalíčit vyrovnávky.)

Před tímto domem zelená sa trávník, že ten pan hospodský nám može dat másník. - Před týmto domem se můj kůň na zadní nohy zdvihá, že se moc vzácných hosťů na nás dívá. - Před týmto domem se pode mnou můj koníček točí, že tato panna má pěkné černé oči. - Před týmto domem roste tráva zelená, že tato paní pěkné děti má. - Před týmto domem stojí olša zelená, že tento hofer hodné dcery má. - Před týmto domem koníček hlavěnkú kývá, že se moc vzácných hosťů z okénka dívá. - Před týmto domem travěnka se zelená, že ta vaša dcérka krásné vlasy má.

Po vyvolávání započne druhý mluvčí: Na krála, panimámo, na krála! Máme krála chudobného, ale velmi poctivého, vzali nám ho na horách, vzali mu i bílý kabát, vzali mu dvě sta z prázdného měšca, vzali mu tři sta koní z prázdného stání, dvě sta volů z prázdného dvoru, buďte nám na něho nápomocni! Půl polta slanin a k tomu hodnů klobásu, co sa dvakrát, třikrát opášu a ešče svého vraného koníčka podepnu! Hylóm!

Jen z Mařatic a ze Starého Města jezdívají "králi" do Hradišča... Kdož ví, zdali tento obyčej také brzy nezanikne -"

Hledání krále Svatopluka, jak pojmenovává autorka tento svatodušní obyčej, vykládá, jako by měl své kořeny v pověsti o posledním velkomoravském vládci. Nepoznamenala však, zda označení "hledat krále Svatopluka" je skutečně lidového původu. Bylo-li by tomu tak, měli by naši folklorističtí badatelé ověřiti toto označení a také vyšetřit, kdy asi vymizel tento název a byl nahrazen všeobecně pojmenováním "Jízda králů". Snad by se nějaké stopy daly nalézti. Sám jsem byl svědkem, jak asi roku 1912 přišli do obecní kanceláře v Tupesích vyslanci jízdy králů, požádat starostu, aby jim povolil projeti obcí. Starosta p. Brázdil projednal nejprve záležitost úředně a když bylo vše v pořádku, otázal se jich tak jakoby mimochodem, jestli vědí, co se touto slavností vyrozumívá. A tu jeden z mladíků přednesl velmi pěkně ve verších vysvětlení tohoto slováckého průvodu slavnostního a velmi jsem litoval, že nebylo možno je v té chvíli zapsat. Později nebyla už příležitost. Ale shledat by se takové říkání mělo, a to tím spíše, že jde o akt neveřejný, odbývající se v úřadovně, unikající tedy širší veřejnosti, akt svědčící jednak o poetickém podložení celého mythu, jednak i o básnivém duchu našeho Slovácka, který dovede i policejní vyjednávání proměnit v uměleckou složku svatodušního pondělí.

 

(podle článku Bedřicha Beneše Buchlovana v časopise Uprkův kraj z r. 1944)

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12